Повече от 30 години борба на КНСБ се увенча с успех

На лице е промяна в Наказателния кодекс, която криминализира деянията, насочени срещу правото на сдружаване на работниците и служителите.

В глава трета от Кодекса се създава раздел IX – Престъпления против правото на работниците и служителите да се сдужават в синдикални организации и съюзи. Новият член 174б към него гласи:

(1) Който чрез насилие, заплаха или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи свое право на синдикално сдружаване, като го принуди противно на убежденията или волята му да членува или да се откаже от членство в синдикална организация или му попречи да създаде такава, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който чрез насилие, заплаха или по друг противозаконен начин пречи на някого да осъществи произтичащи от упражненото му право на синдикално сдружаване права, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до три хиляди лева.

(3) Ако деянието по ал. 1 или 2 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до пет години или глоба до десет хиляди лева.“

Правото на сдружаване на работниците и служителите е уредено в чл. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България, но до момента не бе правно охранено въпреки постоянните усилия на КНСБ и посочването многократно на необходимостта от това.

Последното предложение на конфедерцията за промяна на НК стъпи и на Директива 2022/2041 на Европейския Парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати и насърчаването на колективното договаряне в Европейския съюз.

Член 4 от Директивата задължава държавите-членки да предприемат действия за насърчаване на колективното договаряне за определяне на работните заплати и по-конкретно в т.1, б „Г“ на същия член се „установява задължение за държавите по целесъобразност да предприемат мерки – с цел насърчаване на колективното договаряне за определяне на работните заплати – за защита на синдикалните организации и организациите на работодателите, участващи или желаещи да участват в колективно договаряне, от всякаква намеса от другата страна или от представители или членове на другата страна в тяхното установяване, функциониране или управление“. Същите изисквания се съдържат и в рецитал № 24 от Преамбюла на Директивата[1].

Освен това чл. 4 на Директивата се доближава до изискването на чл. 11 от Конвенция 87 на МОТ относно свободата на сдружаване и закрилата на правото на организиране, 1948 г. Известно е, че правото на сдружаване, вкл. и в синдикални организации, е международно установено в редица международни договори и актове, по които Република България е страна. За съжаление това прокламирано от Конституцията ни (чл.49, ал.1 КРБ) право не намира гаранции, нито административно-правни, нито наказателно-правни, в текущото ни законодателство. Това всъщност е неизпълнение от страна на България на чл.11 от ратифицираната Конвенция 87 на МОТ, според който държавата-членка на МОТ, която е ратифицирала Конвенцията, е длъжна да вземе „… всички необходими и подходящи мерки, за да осигури на трудещите се и на работодателите свободното упражняване на правото на синдикално организиране“.

[1] В контекста на намаляващ обхват на колективното договаряне е важно държавите членки да насърчават този вид договаряне, да улесняват упражняването на правото на колективно договаряне за определяне на работните заплати и по този начин да засилят определянето на работните заплати, предвидено в колективни трудови договори, за да се подобри защитата на минималната работна заплата на работниците. Държавите членки ратифицираха Конвенция № 87 на МОТ за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране (1948 г.) и Конвенция № 98 на МОТ за правото на организиране и на колективно договаряне (1949 г.). Правото на колективно договаряне е признато съгласно тези конвенции на МОТ, съгласно Конвенция № 151 на МОТ относно трудовите отношения (обществени услуги) (1978 г.) и Конвенция № 154 на МОТ относно колективното договаряне (1981 г.), както и съгласно Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и ЕСХ. Членове 12 и 28 от Хартата гарантират съответно свободата на събранията и сдруженията и правото на колективни преговори и действия. Съгласно преамбюла на Хартата тези права се потвърждават отново в Хартата, тъй като те произтичат по-специално от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и социалните харти, приети от Съюза и от Съвета на Европа. Държавите членки следва да предприемат, по целесъобразност и в съответствие с националните законодателства и практики, мерки за насърчаване на колективното договаряне при определянето на работните заплати. Тези мерки могат да включват, наред с другото, мерки за улесняване на достъпа на представителите на синдикалните организации до работниците.

Регионалния съвет на КНСБ Шумен, предвижда редица обучения по кампания “КНСБ в защита на правото на сдружаване”, както на всичи синдикални председатели в областта, така и за общински администрации, фирми, общински координатори на КНСБ и представители на всички федерации и съюзи.

Радостин Павлов
Областен координатор на КНСБNS1.bg: Лидер във VPS хостинг технологиите

Следете най-актуалното от деня
и на страниците ни във facebook!
Нови пазар - news 60 тият град
Уебсайтът Нови пазар NEWS е независима, регионална платформа за новини, която отразява всичко актуално от деня и съдържа текстови, графични и видео материали от сайтове, които не са негово притежание. В тази връзка www.novipazar.eu няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, правата или практиките на уебсайтове, които не притежава. www.novipazar.eu не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите, като си запазва правото да ограничава или блокира такива с нецензурно или обидно съдържание.

Споделете тази статия в социалните мрежи:

НАПРАВЕТЕ КОМЕНТАР

Използваме Cookies единствено с цел съхранение на настройки на услугата. Ние не съхраняваме в Cookies чувствителна лична информация. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че се съгласявате с това, чрез бутона „Приемам“. View more
Cookies settings
Приемам
Отказвам
Политика за поверителност и бисквитки
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

За нас
Адресът на нашия сайт: https://novipazar.eu.

Коментари
Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове
Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Бисквитки
Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове
Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

С кого споделяме данните ви
If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Колко дълго държим личните ви данни
Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни
Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как използваме вашите данни
Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Save settings
Cookies settings
Нови пазар - NEWS | www.novipazar.eu | Email: novi.pazar.news@gmail.com | 16.02.2022 - 2023 | Всички права запазени