Обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

О Б Я В А
ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 6.4.1
„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕТИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“
Сдружение „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.782 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Основната цел на мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е: Постигане на устойчиво икономическо развитие на територията на МИГ „Нови пазар – Каспичан“, създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез инвестиции в подкрепа на неземеделския бизнес.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Настоящата обява предвижда два срока на кандидатстване:
Първи краен срок:
Начална дата за прием на проектни предложения е 15.08.2023 година, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.09.2023 година.
Втори краен срок (при наличие на остатъчен финансов ресурс): Начална дата за прием на проектни предложения е 01.10.2023 година, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 31.10.2023 година.
Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
Общият финансов ресурс по процедурата е: 1 125 378,43 лева.
Първи прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан “ – 1 125 378,43 лева;
Втори прием: Осигурен размер на безвъзмездната финансова помощ от СВОМР на МИГ„Нови пазар – Каспичан“ по настоящата обява е остатъчния финансов ресурс след проведения първи прием.

       ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ:

Лице за контакт: Васил Тонев – изпълнителен директор на МИГ „Нови пазар – Каспичан“, тел.: 0886 331 550;
Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в офиса на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ на адрес: гр. Нови пазар, ул. ”Оборище” №5, ет. II,
Пълният пакет документи и обява за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
-на сайта на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан –http://www.migbg.org./;
-на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/NS1.bg: Лидер във VPS хостинг технологиите

Следете най-актуалното от деня
и на страниците ни във facebook!
Нови пазар - news 60 тият град
Уебсайтът Нови пазар NEWS е независима, регионална платформа за новини, която отразява всичко актуално от деня и съдържа текстови, графични и видео материали от сайтове, които не са негово притежание. В тази връзка www.novipazar.eu няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, правата или практиките на уебсайтове, които не притежава. www.novipazar.eu не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите, като си запазва правото да ограничава или блокира такива с нецензурно или обидно съдържание.

Споделете тази статия в социалните мрежи:

НАПРАВЕТЕ КОМЕНТАР

Използваме Cookies единствено с цел съхранение на настройки на услугата. Ние не съхраняваме в Cookies чувствителна лична информация. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че се съгласявате с това, чрез бутона „Приемам“. View more
Cookies settings
Приемам
Отказвам
Политика за поверителност и бисквитки
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

За нас
Адресът на нашия сайт: https://novipazar.eu.

Коментари
Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове
Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Бисквитки
Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове
Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

С кого споделяме данните ви
If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Колко дълго държим личните ви данни
Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни
Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как използваме вашите данни
Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Save settings
Cookies settings
Нови пазар - NEWS | www.novipazar.eu | Email: novi.pazar.news@gmail.com | 16.02.2022 - 2023 | Всички права запазени