Днес се проведе обществено обсъждане на проекта за Бюджет на Община Нови пазар за 2024 г

В проектобюджета са заложени значителни средства за подобряване на микроградската среда, опазването на околната среда, сигурността, развитието на културата, образованието и спорта.

Общият Бюджет на Община Нови пазар за 2024 г. е в размер на 32 448 076 лв., от които 28 999 669 лв. са очаквани постъпления от годината и 3 456 115 лв. – преходен остатък от преходната година.

В общия обем на бюджета държавните приходи са 23 514 176 лв., а местните постъпления се планира да бъдат 8 933 900лв.
Разпределението включва субсидии от държавата, собствени приходи и преходен остатък от 2023 г.
Субсидиите и финансиранията от държавния бюджет са 25 061 548лв.

Допълващата субсидия е 21 820 548лв. Тя се определя на база утвърдените стандарти за делегирани от държавата дейности и има за цел да покрие ангажиментите на държавата, за гарантираните от нея дейности и услуги, насочени основно в образованието, здравеопазването, сигурността, социалните и културни дейности.

Изравнителната субсидия допълва средства за осигуряване на потребностите в местни дейности. Изравнителната субсидия е в размер на 1 806 400 лв. В нея се включва и целевата субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа – 167 200 лв.

Субсидията за капиталови разходи има строго целево предназначение за основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи. През 2024 г. ще бъдат отпуснати 1 266 300 лв.
Очакваните собствени приходи в Община Нови пазар за 2024 г. са в размер на 4 824 884лв., включващи данъчни и неданъчни постъпления.

Финансиранията за 2024 г. се очаква да са в размер на 3 241 000лв. От бюджета като финансирания ще бъдат осигурени средства за трансферите между бюджета и Сметки на Европейския съюз.

Разпределените разходи за 2024 г. за държавни структури са в размер на 23 514 176лв. За осигуряване потребностите в местни дейности са предвидени 8 535 356лв., а за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са осигурени 398 544лв.

Разпределението на разходите (без капиталовите разходи) се съобразява с източника на финансиране и целевото предназначение. Най голям е делът на разходите в делегирани от държавата дейности (около 77 %).

Общия обем на планираните капиталови разходи в проекта на бюджета на Община Нови пазар за 2024 г. без средствата по СЕС е 4 659 006 лв. От тях финансираните от субсидия и собствени приходи са 2 057 254лв., а 2 601 752 лв. се финансират от ЕС чрез проекти.

Цялостната капиталова програма предвижда, както приоритетно довършване на започнатите обекти, така и нови обекти.
В капиталовата програма са включени голяма част от заявените потребности от представители на различни структури и населените места.
Разбира се, в капиталовата програма с приоритет е поддръжката на инфраструктурата в населените места. Тук са включени 29 обекти по ремонт на пътната инфраструктура и подмяна на водопреносната мрежа във всички населени места в общината. Общата стойност на тези обекти е почти три милиона и половина лева.

Друг приоритет е създаването на модерна и достъпна градска среда.
В тази посока са включени капиталови разходи за „Реконструкция и благоустрояване на блоково пространство“ и „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на градския пазар“.

В капиталовия разчет място намират и културни обекти:

 • Основен ремонт Читалище “Хр. Ботев”;
 • Камбанария с. Стоян Михайловски.
  С поглед към децата и младежите, общината насочва средства за изграждане на Детски площадки – 5 броя в различни квартали. Планирани са и средства за Спортна площадка и площадка по безопасност на движението в ДГ „Зорница“.
  Не на последно място ще спомена и осигуреното финансиране за изграждане на Игрища за мини футбол в различни населени места.
  Проектите, финансирани по оперативни програми, които продължават през 2024 г. са:
 • Грижа в дома
 • Осигуряване на топъл обяд
 • Подмяна водопровод и асфалтова настилка в с. Избул, с. Правенци, с. Стан, с. Зайчино ореше, с. Войвода и с. Енево
 • Реконструкция и благоустрояване на блоково пространство кв.116-115-117 в гр. Нови пазар
  Поетият дълг от Община Нови пазар към 2024 г. е изцяло усвоен. Плащанията по главницата се правят в срока и размера, предвидени в договора.
  Настоящия бюджет на Община Нови пазар за 2024 година е подготвен балансирано между възможностите на общината и потребностите на местната общности бизнеса.
  Осигурено е финансиране за всички действащи структури, с което се гарантира изпълнението на публичните услуги и ангажименти.


NS1.bg: Лидер във VPS хостинг технологиите

Следете най-актуалното от деня
и на страниците ни във facebook!
Нови пазар - news 60 тият град
Уебсайтът Нови пазар NEWS е независима, регионална платформа за новини, която отразява всичко актуално от деня и съдържа текстови, графични и видео материали от сайтове, които не са негово притежание. В тази връзка www.novipazar.eu няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, правата или практиките на уебсайтове, които не притежава. www.novipazar.eu не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите, като си запазва правото да ограничава или блокира такива с нецензурно или обидно съдържание.

Споделете тази статия в социалните мрежи:

НАПРАВЕТЕ КОМЕНТАР

Използваме Cookies единствено с цел съхранение на настройки на услугата. Ние не съхраняваме в Cookies чувствителна лична информация. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че се съгласявате с това, чрез бутона „Приемам“. View more
Cookies settings
Приемам
Отказвам
Политика за поверителност и бисквитки
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

За нас
Адресът на нашия сайт: https://novipazar.eu.

Коментари
Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове
Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Бисквитки
Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове
Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

С кого споделяме данните ви
If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Колко дълго държим личните ви данни
Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни
Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как използваме вашите данни
Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Save settings
Cookies settings
Нови пазар - NEWS | www.novipazar.eu | Email: novi.pazar.news@gmail.com | 16.02.2022 - 2023 | Всички права запазени