Da skal det Sted, herren eders Gud udvælger til Bolig for sit Navn, være det, hvorhen I skal bringe alt, hvad jeg pålægger eder, eders Brændofre og Slagtofre, eders Tiender og Offerydelser og alle eders udvalgte Løftofre, som I lover herren;.
Det er kombinationen af "menneskelig begavelse" og "dyrisk bevidsthed".
Den søger absolut ikke sit eget.Er optrådt Niddinger af din egen Midte, som har forført deres Bysbørn til at gå hen og dyrke fremmede Guder, som I ikke før kendte til,.Vi er i det dræbende princips rige.Det kan ikke være kærligt at indlade sig i et ægteskab, hvis man ikke mere har talent for at kunne overholde ægteskabsloven og gøre samlivet lykkeligt for den anden part i ægteskabet og de eventuelle børn.Den er det eneste lys midt i en verden af væsener, for hvilke det er en livsbetingelse at dræbe for at leve; i en verden af væsener, der må have andre væseners organismer til føde; i en verden, hvor alle stræber alle efter livet,.Det søger at blive skilt fra denne for atter at gifte sig med en ny ægtefælle for atter senere at blive skilt fra denne og således fortsættende.Det er massedrab, der ikke eksisterer nogen som helst kosmisk livsbetingende begrundelse for.7.12) - "Du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele dit sind" (Mt.Hvis et menneske elsker et andet menneske højere end sin ægtefælle, bedriver det hor, hvilket vil sige, at det overtræder ægteskabsloven, og med denne sin væremåde saboterer det den moral, ved hvilken Gud opretholder dyrerigets livsstruktur, under hvilken ikke blot dyrene, men også det ufærdige.
Tag Vare på Hviledagen, så du holder den hellig, således som herren din Gud har pålagt dig!
Vi har set, at mørkeepoken i spiralkredsløbet, i forhold til lysepoken i spiralkredsløbet, kun ebony bedstemor cam udgør en kort fostertilstand, i hvilken væsenerne udvikles til at blive til livets herre og opleve det højeste lys "Guds alkærlighed" i en mange gange længere livsepoke i det kosmiske spiralkredsløb."Ikke en eneste af disse Mænd, af denne onde Slægt, skal få det herlige Land at se, som jeg svor at ville give eders Fædre,.Thi der vil aldrig mangle fattige i Landet; derfor byder jeg dig Du skal villigt lukke din Hånd op for din nødlidende og fattige Broder i dit Land.Og Tilsynsmændene skal tale således til Folket: "Er der nogen, som har bygget et nyt Hus og endnu ikke indviet det, må han have Lov at vende hjem til sit Hus, for at ikke en anden skal indvie det, om han falder i Slaget.De kan endog i visse tilfælde være overordentligt stimulerende og opmuntrende for vedkommende parter.
[L_RANDNUM-10-999]