skjult fangster mødre at se mig kneppe min kæreste

Af Anna Libak.
Kjende vist jeg ingen lærte, Som, o Joters Hersker!Einars Kone Bergljot spurgte Einars Fald; hun opholdt sig i det Herberge, som hun og Einar havde Haft sammen ude i Byen; hun gik strax op i Kongsgaarden, der hvor Bondehæren var, og eggede dem meget til Strid.De gik op i Hallen, og der vare mange af Borgens Besætning, som spiste og drak der; det var da noget lyst af Dagskjæret, men da mørke Hjelme kom op der i Tusmørket, og derpaa fulgte en skrækkelig Hylen og Allarm, saa sprang de forfærdede.Han vedblev: Jeg tænker, du har faaet de mest udmærkede Smykker til Givendes.Sagde han, da du saaledes paa Nidingviis drikker omkaps med en gammel Mand, og løber efter Kvindfolk ved Aftenstide, men følger ikke din Konge.Kong Harald havde forhen sagt til sine Folk: Skjønt vi raabe og gjøre nogen Vaabentummel omkring os, saa lad os dog ikke gaae ned fra Bakken, førend de komme hid til.Ikke var det varligt eller forsigtigt vietnam cam pige handlet, at forlade os og med faa Mænd at gaae paa Land lige i Hænderne paa en Hær, da jeg dog i Forvejen havde advaret eder, at vi skulde vogte os for at give os blot for de Danske.Jarlen svarede: Det var min Broder, Harald Gudinesøn selv.Men Asmund havde kun været kort Tid hos Kongen, før det ikke behagede ham der, han løb bort om Natten, det hele følge, han før havde haft, tyede til ham, og han gjorde da endnu mere Ondt, end før.
Da kom Kong Harald derhen, og spurgte: Er I syg, Herre?
Kongen sagde: Du taler som en brav Mand; lad ham da faae Sølvet!
Hans Kone gik da for Kongen med hele sit Frændskab, og bad om Fred for Ulf, og at han ikke maatte blive saa haanlig beskjæmmet, som dette tegnede til.Bryder eder ikke om, at hun klager sig ynkeligen, thi det kan ikke anderledes være, hvis det skal gaae godt; men Lykken maa raade og den hellige Kong Olafs Barmhjertighed, anraaber ham og Gud om Hjælp, og bærer eder aldeles ad, saaledes som jeg.Kapitel 56 Ivar Hvide hed en anseelig Leensmand, som havde en Gaard i Oplandene; han var en Dattersøn af Hakon Jarl den Mægtige; Ivar var en meget dejlig Mand af Udseende.Svend spurgte dem, som han først traf paa, om Thrond var hjemme; de sagde Nej, han var ikke hjemme; de gik videre hen til de andre Arbejdsfolk; og disse sagde det samme, som de forrige; da sagde Svend til sine Mænd: Dette gaaer underlig til.Kapitel 29 Reidar var nu hos Kong Magnus nogen Tid, og en Dag gav han sig i Samtale med Kongen, og sagde: Jeg vilde online gratis voksen sex film ønske, Konge, at du vilde tilstaae mig det, som jeg vil bede dig.Efter at vide, hvad mig synes om Sagaen?Det er klart, sagde Halle, for Thjodolf har spist sin Faders Bane.


[L_RANDNUM-10-999]