Det finns idag en överenskommelse mellan forskare inom olika discipliner att konsekvenserna av föräldrars alkoholism är ett ytterst komplext och mångsidigt forskningsområde (Brown Abbott, 2005).
De är i ett globalt perspektiv de mest erkända och använda manualerna för gratis krypteret chat att klassificera missbruk av substanser.
Regeringen anslog totalt 47 miljoner kronor per år från år 2011 till år 9 Flera översiktstudier har publicerats genom åren.Andra studier har uppskattat att 8-27 procent av alla barn har minst en förälder med ett problematiskt alkoholbruk (för en översikt, se Cuijpers, 2005).Social Services abstract innehåller tidskrifter som är relaterade till socialt arbete.Den svenska uppskattningen på 20 procent som Statens folkhälsoinstitut (2008) gjort ligger väl i linje med såväl nordiska som internationella uppskattningar.Bakgrund Barn och unga som växer upp med föräldrar som missbrukar alkohol eller narkotika lever under omständigheter som negativt kan påverka deras hälsa och utveckling.Om barnet inte uppvisar alla dessa symptom utan bara något av dem kallas tillståndet för FAE (Fetal Alcohol Effects).
Statens folkhälsoinstitut (2008) använde sig exempelvis av riskabelt alkoholbruk som mättes med audit medan Grants (2000) amerikanska undersökning använde sig av DSM-IV diagnoserna missbruk och beroende.
Översiktstudiens tillvÄGAGÅngssÄTT Sökvägar Effektutvärderingar Olika bedömningssystem för att fastställa evidens prevention OCH behandling AV barn MED missbrukande FÖRÄldrar Begreppsförklaring Nationella kartläggningar STÖdgruppsverksamheter Teoretiska utgångspunkter för stödgruppsverksamheter Effektutvärderingar av stödgruppsverksamheter STÖdgrupper FÖR barn OCH unga till missbrukande FÖRÄldrar Utvärderingar av stödgruppsverksamheter för barn och unga.Ungefär vart femte barn växer upp i ett hem där minst en av föräldrarna har ett missbruk av alkohol eller droger.Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att i nära samarbete med hemmen verka för att barn och unga får det skydd och stöd som de behöver (Socialstyrelsen, 2009a).För två år sedan (2010) publicerade Statens folkhälsoinstitut på uppdrag av regeringen en rapport som kartlade det förebyggande arbetet för barn och unga i riskmiljöer som sker inom den kommunala verksamheten.ICD-10 är det klassificeringssystem som används inom den svenska sjukvården.

Uppdraget bestod av tre delar:.
Med tanke på denna sena utveckling av effektutvärderingar kommer publikationerna under nästföljande år förmodligen också att drastiskt öka.

[L_RANDNUM-10-999]